Sikkerhed


Det er lejers eget ansavar at tingene er forsikret, derfor skal man HUSKE at meddele sit forsikringsselskab hvor - man har sine ting opmagasineret - oftest går det ind under indboforsikringen.
Copyright © Handyhal.dk 2021