Lejebetingelser for bokse i handyhal.dk§1.
Åbningstider.

Handyhal er åben i vinterperioden 1. nov. - 31. marts. Lørdage fra kl.10.00 til kl.12.00. Sommerperioden 1 april - 31 oktober tirsdage fra kl. 16.30 til kl. 18.30.

Der er adgang til hallen ved indflytning og udflytning. som aftales mellem lejer og udlejer. Skal man ind uden for åbningstid koster det et nøglegebyr på kr.200.00.

§2.
Priser

Alle priser er incl 25% moms, lys og varme. Der betales 1mdr. leje, i depositum ved indflytning. Lejen betales forud Der vil være en årlig regulering på udlejningsprisen, hvert år i Jan. Dette vil blive meddelt til lejer skriftlig ved opslag i hallen.

§3.
Benyttelse

Opbevaring af våben, sprængstof, mad, dyr og eksplosive væsker og ting som afgiver lugt, er forbudt. Lejer er ansvarlig for at der ikke opstår skader på 3mands ejendom. Opbevaring af Knallerter, plæneklipper m.m må kun ske hvis de er tømt for væsker.

§4
Forsikring

Lejer er ansvarlig for at de opbevarede ting er forsikret. Udlejer er ikke ansvarlig for de opbevarede effekter. Hverken ved brand, storm eller andre pludselig opståede ulykker.

§5
Sikkerhed

Lejer medbringer selv lås til boksene. Handyhal er sikret udenfor åbningstid.

§6
Boksene

Boksene skal afleveres i samme ryddelige stand som ved indflytning, ellers vil depositum blive inddraget. Lejer må benytte de i hallen værende hjælpemidler til at flytte sine ting på plads med. Hjælpemidlerne må ikke fjernes fra hallen. Der er lys i hver enkelt boks, strømmen er afbrudt uden for åbningstid. Hvis udlejer skal have adgang til en udlejet boks, vil lejer blive kontaktet og har pligt til at åbne for udlejer pga. af reparation el lign.

§7
Klima

Hallen er opvarmet og med ventilation, alle bokse har ventilationshuller så luften cirkulerer.

§8
Lejeaftale

Lejen er ikke indgået før lejer har underskrevet kontrakt, elle accepteret på anden måde. Lejer må ikke fremleje boksen.

§9
Salgsfuldmagt

Dersom lejer ikke betaler ikke afhenter sine ting til aftalt tid eller ikke overholder denne aftale. Vil udlejer da meddele lejer skriftlig ved henvendelse på den af lejer oplyste adresse om at få tingene bragt iorden. Hvis ikke lejeren henvender sig inde 10 hverdage og får sagen bragt iorden vil sagen overgå til inkasso.
Copyright © Handyhal.dk 2021